Reklama w gazecie

Marketing prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w profesjonalnych czasopismach. Ażeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na zagadnienie tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można należycie wybrać rodzaj prasy dla danej promocji i dotrzeć z nią do grupy najlepiej zainteresowanych osób.