Odszkodowania za niesłuszne skazanie w prl

Wiele ludzi dopiero teraz dowiedziało się, że regularnie są przyznawane odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL. W mediach temat ten raczej nie jest zbyt popularny, jednak w praktyce można ubiegać się o zadośćuczynienie. Takie odszkodowanie za represje komunistyczne może zostać przyznane wszystkim osobom, które borykały się z represjami bądź internowaniem w czasach PRL.

Wówczas sporo osób dostało różnego rodzaju ograniczenia przemieszczania się, wykonywania własnego zawodu czy również udzielania się publicznie. Dlatego też w tej chwili państwo zobowiązało się do wypłaty odszkodowań pieniężnych dla takich osób. Kto może złożyć wniosek w takiej sprawie? Oczywiście osoba represjonowana. Lecz taki wniosek może złożyć także osoba bądź podmiot, który działa na rzecz danej osoby. Może to być Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator, osoba represjonowana, Minister Sprawiedliwości, organizacja zrzeszająca represjonowane osoby czy także po prostu osoba, która jest uprawniona do prowadzenia działań na rzecz danej osoby. Czasami dochodzi natomiast do sytuacji, że dana osoba nie zdąży złożyć wniosku o odszkodowanie za represje komunistyczne za życia. Wtedy wniosek może złożyć osoba krewna w linii prostej, a więc na przykład. dzieci danej osoby. Dzieci czy także inna bliższa rodzina może złożyć wniosek też w sytuacji, gdy dana osoba jest chora psychicznie bądź także znajduje się poza terytorium naszego kraju. Mimo wszystko odszkodowania za niesłuszne skazanie w PRL są na bieżąco przyznawane i warto zacząć ubiegać się o należne środki pieniężne.

Polecam: odszkodowanie dla osób represjonowanych.