Reklama w gazecie

Marketing prasowa obecna jest zarówno w codziennych gazetach, jak i w profesjonalnych czasopismach. Ażeby była ona skuteczna, niezbędna jest wiedza na zagadnienie tzw. środowiska prasowego. Znajomość rynku i jego odbiorców to podstawa, dzięki której można należycie wybrać rodzaj prasy dla danej promocji i dotrzeć z nią do grupy najlepiej zainteresowanych osób.

Na rynku prasowym podstawowe znaczenie posiada częstotliwość ukazywania się konkretnej pozycji. Gazety, czyli miesięczniki codzienne , a oprócz tego periodyki (tygodniki, miesięczniki czy kwartalniki) różnią się między sobą zarówno formą wydania, jak i grupą czytelników.
Reklama prasowa chętnie korzysta z popularnych gazet, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i regionalnych. Ichniejszym dobrą cechą jest szeroki zasięg , a dodatkowo szerokie grono czytelników. Minusem reklamy zamieszczanej w takiej gazecie jest jednakże dość niska jakość druku, krótkie życie egzemplarza , a oprócz tego relatywnie duża liczba reklam ukazujących się w jednym numerze.
Inną specyfikę mają już miesięczniki, które docierają do ściślej określonych grup społeczeństwa. Ichniejszym kluczową pozytywną cechą jako miejsca na reklamę jest wysoka skuteczność komunikacji, genialna jakość druku oraz dodatkowo długie życie egzemplarza. Innym plusem używania promocji zamieszczanej w czasopiśmie jest sposobność dotarcia z przekazem do wyspecjalizowanej grupy odbiorców. Koszty przygotowania materiału do publikacji , a ponadto samo umieszczenie promocji są tu już znacznie wyższe niż w przypadku popularnych dzienników.