Oferta szkoleń

Szkolenia, jakie organizuje się w zakładach pracy, w wielu przypadkach mają silny związek z t, jakie obowiązki powierza się pracownikom takich zakładów. Jeśli ktoś pracuje np w zakładzie, gdzie produkuje się żywność, to koniecznym elementem jest tutaj szkolenie bezpieczeństwo żywności. Na takim szkoleniu zwraca się uwagę na to, jak pracownik zakładu produkującego żywność ma dbać o jakość powstającego tutaj produktu.

Na takie szkolenia wysyła się nie tylko i wyłącznie osoby odpowiadające za jakość produktu, ale i pojedynczych pracowników linii produkcyjnych. W bardzo wielu sytuacjach bowiem to oni są pierwszymi ogniwami, które mogą wychwycić to, że z danym produktem coś jest nie tak. Osoby, które pracują na liniach produkcyjnych, są na takie aspekty w szczególności uwrażliwiane. Ich obowiązkiem jest również dbanie o stanowisko pracy, dlatego w dużej liczbie przypadków taki pracownik jest kierowany na szkolenie czyszczenie linii, bo co jakiś czas takie prace są przeprowadzane. Najczęściej czyszczenie linii odbywa się z regularną częstotliwością. Niekiedy co tydzień, a niekiedy częściej. Wszystko zależy od specyfiki zakładu i tego, jakie są jego potrzeby na tym polu. Szkolenia na potrzeby zakładów pracy przeprowadza się najczęściej bez współpracy z firmami zewnętrznymi. Często osobami, które szkolą nowych pracowników, są te, które w danym zakładzie pracują już dłużej i wiedzą, na czym polega praca tutaj. Całkiem inaczej wygląda sytuacja, kiedy zakład produkcyjny stara się o certyfikat ISO. W takie sytuacji szkolenie ISO 17025 przeprowadzane jest przez osobę z zewnątrz.
Warto zobaczyć: szkolenie Szkolenie doskonalące dla auditorów systemu zarządzania jakością w laboratorium wg ISO 17025.