Środki restrukturyzacyjne

W przypadku problemów majątkowych i utraty płynności finansowej należy w sposób prawny zabezpieczyć mienie przed egzekucją, a więc zadbać o działania restrukturyzacyjne. Takie postępowanie na każdym etapie prowadzone a także nadzorowane jest przez kancelarie adwokackie, które specjalizują się w zakresie prawa restrukturyzacyjnego, jak także gospodarczego i handlowego.
Restrukturyzacja – co warto mieć świadomość tego na jej temat?
Należy podkreślić, że kancelarie adwokackie w ramach usług podejmują się prowadzenia spraw związanych zarówno z procesami naprawczym podmiotów gospodarczych, w tym gospodarstw rolnych, jak także procesów upadłościowych związanych z ogłoszeniem bankructwa, zarówno działalności gospodarczych, jak też upadłości konsumenckiej.

Warto mieć na uwadze jednak, że postępowanie upadłościowe to finalny krok, którego trzeba unikać. Na 100 procent rozwiązaniem jest postępowanie restrukturyzacyjne, które pozwala na uzyskanie środków, które umożliwiają odzyskanie płynności finansowej, jest także wznowienie lub rozszerzenie działalności. Warto zatem postarać się o pozyskanie tych środków, aby nie ogłaszać bankructwa. Warto być świadomym, że kancelarie prawne oferują swoim klientom między innymi doradztwo restrukturyzacyjne, czyli pomoc w wybraniu najskuteczniejszego narzędzia naprawczego, które umożliwia na przywrócenie płynności finansowej. W dodatku, kancelarie podejmują się także prowadzenia negocjacji z wierzycielami klienta, tak aby uzyskać porozumienie na ustaleniach możliwie najkorzystniejszych dla klienta.

Zobacz: doradztwo restrukturyzacyjne.