Pomoc prawna – odszkodowanie za śmierć dziecka

Niestety w wyniku zdarzeń drogowych coraz częściej dochodzi do poważnych uszkodzeń ciała a nawet śmierci uczestników takiego zdarzenia. Najbliżsi osoby, która zginęła w wypadku drogowym, powinien posiadać świadomość, że mają prawo ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być wypłacone z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku śmiertelnego. Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa stanowi właśnie taką sytuację, w której najbliższe osoby mają prawo ubiegać się o odpowiednią rekompensatę ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Rekompensata finansowa za wypadek drogowy – co należy wiedzieć?
Należy podkreślić, że najbliżsi członkowie rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku drogowego albo komunikacyjnego, mają prawo ubiegać się odpowiednią rekompensatę za straty moralne oraz poniesione krzywdy. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniowa, o ile jednak sprawca nie miał wykupionej polisy, to wtedy obowiązek wypłaty rekompensaty finansowej przechodzi na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Rekompensata dla najbliższych osoby, która zginęła na przykład wypadku drogowym, nie ogranicza się wyłącznie do odszkodowania, ale dotyczy również takich form rekompensaty jak zadośćuczynienie, czyli jednorazowa wypłata, która ma na celu wyrównanie strat moralnych a także krzywd. Pamiętajmy również o tym, że zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym a także odszkodowanie powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku renty, o którą też możemy się ubiegać.

Dodatkowe informacje: adwokat od odszkodowań.