Magazyny chemiczne

Substancje chemiczne, a w szczególności te wyjątkowo niebezpieczne muszą być składowane w odpowiednich warunkach. Warunki do przechowywania takich substancji są ściśle określone prawem, a wszystko po to, ażeby zmniejszyć ryzyko zagrożenia spowodowanego wydostaniem się takich substancji z opakowań i negatywnym oddziaływaniem poszczególnych składników na ludzi, zwierzęta i ich środowisko naturalne. Każda substancja chemiczna może stanowić potencjalne zagrożenie dla życia, szczególnie, kiedy mówimy substancji niebezpiecznej.

Chemikalia są przechowywane w specjalnych magazynach przystosowanych do składowania niebezpiecznych substancji. Magazyn chemiczny musi być głównie odpowiednią zlokalizowany, musi być też na bieżąco strzeżony i monitorowany, ażeby uniemożliwić dostęp osób niepowołanych. W takich magazynach wdraża się bardzo surowe procedury bezpieczeństwa mające na celu zagwarantowanie ochrony przechowywanego mienia oraz wszystkich budynków i bez wątpienia zdrowia a także życia ludzi. Firmy dysponujące materiałami chemicznymi mogą wynająć miejsce w takim magazynie i składować tam własne produkty. Koszt składowania jest zależny od rodzaju substancji chemicznej, miejsca przez nią zajmowanego, oraz od czasu składowania. Im więcej miejsca zajmują chemikalia i im dłużej są przechowywane, tym wyższy koszt będzie to generowało. Cena jest jednak za każdym razem ustalana indywidualnie w zależności od sposobności konkretnego magazynu. Każda placówka również inne wymagania i procedury, których powinno się się bezwzględnie trzymać.

Zobacz również: magazyn substancji niebezpiecznych.