Uprawnienia w branży budowlanej – korzyści

W każdej branży trzeba dbać o rozwój, a więc skorzystać z rozmaite kursów czy również szkoleń, które pozwalają nam dostać nowe uprawnienia a także kompetencje. Warto pamiętać o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub też projektowania architektonicznego.
Co warto wiedzieć na temat uprawnień budowlanych?
Należy rozpocząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy dostać wyłącznie po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, 1szy to egzamin pisemny, natomiast po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. Jeżeli już uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wtedy otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak również uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch zasadniczych rodzajów odznacza się jeszcze specjalności, między innymi tj. specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy również inżynieryjna. Osoby, które pragną podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.