Uprawnienia budowlane – egzamin

Branża budowlana wyróżnia się dynamicznym rozwojem, dlatego warto inwestować w kursy oraz szkolenia poszerzające zakres uprawnień. Trzeba jednakże pamiętać, że uprawnienia budowlane można pozyskać wyłącznie i jedynie poprzez zdanie egzaminu, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.
Uprawnienia w branży budowlanej – co warto mieć świadomość tego?
Głównie ażeby podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane, powinno się spełniać kilka kluczowych warunków, które określone są w przepisach prawa budowlanego.

Te zasady dotyczą wykształcenia związanego z branżą budowlaną oraz praktyki w branży budowlanej. Tylko osoby spełniające te kryteria mogą zapisać się na egzamin, które organizowany jest w różnorakich lokalizacjach w tym samym czasie. Egzamin na uprawnienia budowlane ma postać testu oraz egzaminu ustnego zdawanego przed komisją kwalifikacyjną Izby inżynierów. Jedynie pozytywne zdanie obu części umożliwia zyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Ogólnie rzecz biorąc uprawnienia w budownictwie dzielą się na 2 podstawowe kategorie, a mianowicie uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych a także uprawnienia do projektowania. W obrębie tych dwóch dziedzinie wyróżnia się kilka specjalności, takich jak specjalność instalacyjna, specjalność inżynieryjna konstrukcyjno-budowlana czy architektoniczna. Poszczególne specjalności dzielą się też na konkretne podkategorie, tj. specjalność inżynieryjna mostowa, kolejowa, wyburzeniowa czy hydrotechniczna. Specjalność instalacyjna dzieli się na elektroenergetyczną, cieplną, wentylacyjną czy gazową.

Źródło: uprawnienia budowlane.